Klub vojenské historie Opava
OP-S 25 „U Trigonometru”

Klub vojenské historie Opava

KVH Opava byl založen v roce 1995, jako občanské sdružení, několika kamarády zajímajícími se nejprve o bojové sporty a metodiku výcviku speciálních jednotek různých států. Klub vydával vlastní časopis, který nesl název Univerzální voják a věnoval se nejrůznejším směrům vojenských a branných aktivit. Tomu všemu předcházel dlouholetý výcvik zakladatelů v této oblasti.

Později, někdy kolem roku 1998 se objevovali noví členové, došlo rovněž k obmněně členské základny a těžiště zájmu se začalo profilovat spíše směrem k vojenské historii, tradicím naší armády a vojenskému umění našich pradědů – legionářů. V té době rovněž padlo definitivní rozhodnutí získat pro možnou základnu objekt čs. opevnění, který byl odpočátku chápán jako jakýsi symbol odhodlanosti, pevnosti, zručnosti a prostě všeho kladného na armádě. Nebyl to prvek útočný , ale obraný, avšak technicky prahnoucí po dokonalosti. Zároveň v sobě shrnoval kouzlo klukovského tajemství – BUNKR to byl vždy pojem, stavebnictví, strojírenství, zbrojního vybavení apod.

Neodolatené...

Nicméně směr byl jednoznačně udán a opevnění se stalo těžištěm aktivit. V roce 1998 na základě písemného svolení tehdejšího Ministerstva obrany rozjely naplné obrátky rekonstrukční snahy členstva KVH Opava. Odpočátku bylo cílem udržet do budoucna v co nejlepší kondici soubor objektů československého opevnění v prostoru Opavy – Milostovic. Aktivity byly odpočátku chápány opravdově, s obrovským odhodláním a nadšením, což přilákalo do řad KVH Opava další skvělé ortodoxní bunkrology z mimoopavských končin, tu z Bohumína, tu z Ostravy, Kroměříže, dokonce jeden z lehkých objektů začali rekonstruovat externisté ze Zlína.

V rámci klubových aktivit byly pořádány tématické expedice za vojenskými zajímavostmi po celé Evropě. Namátkou lze zmínit návštěvy Maginotovy linie, opevnění v Polsku, Atlantického valu apod. Rovněž se začala vytvářet historická jednotka KVH Opava, která nejprve představovala pouze vojáky tzv. první republiky , s přibývajícím časem se však rozrostla i v příslušníky četnictva či tzv. Svobodovce nebo Rudoarmějce.

V roce 2001 vznikla myšlenka v budoucnu uspořádat v okolí OP-S-25 nějakou bojovou ukázku, zkoušelo se nejprve filmovat vlastní členy - herce kolem bunkru a zjišťovalo se zda to taky v naší lokalitě půjde. Vzorem našich ukázek se stala akce Cihelna v Králíkách. Snažili jsme se však jít vlastní cestou a nekopírovat. V první skutečně velké představení se rozrostla ukázka v roce 2003 uspořádaná jako Cvičení armády Republiky československé. Nezapomenutelným se stal nálet skutečného letounu na objekt OP-S 25 doprovázený efekty pozemních explozí, což se do té doby jinde nerealizovalo. V každém dalším roce se pak organizátoři KVH Opava snažili něčím novým upoutat příchozí návštěvníky.

Počet členů se rozrostl v dalším období asi na dvacet aktivních. Další spolupracovníci jsou externisté. V rámci klubu funguje také střelecký oddíl. V roce 2008 vstoupila většina členů do Československé obce legionářské a otevírá se tak další obzor pro činnost a naplňování cílů. KVH Opava je neustále sdružením otevřeným dalším opravdovým zájemcům o vojenskou historii, opevnění, tradice našeho státu a armády. Pokud Vás naše stránky osloví neváhejte se přidat a vstoupit do našich řad. Je mnohem hodnotnější udržovat a rozvíjet vojenskohistorické hodnoty než být pivním či internetovým kritikem.

Na vše co bylo doposud vykonáno k záchraně výseče pevnostního systému, ať vykonáno jakoukoliv formou, jsem hrdý, budeme se snažit dál, co nejprofesionálněji, ponaučeni z našich chyb, co nejlépe pokračovat v rekonstrukci našeho areálu a v maximální míře ho představovat veřejnosti.


Předseda klubu Mgr. Pavel Chraska

    © KVH Opava