Klub vojenské historie Opava
OP-S 25 „U Trigonometru”

Letecké snímky pevnostní linie v úseku Milostovice
s_op25let01.jpg s_op25let02.jpg s_op25let03.jpg
Objekt OP-S 25. Bunkr je ještě opatřen trojbarevnou kamufláží. Ta byla použita v úvodním období rekonstrukčních prací a byla převzata z objektu MO-S 17 „Štípky”. (Vycházelo se z maskování stěn srubu.) Z tohoto objektu byl na počátku okupace převezen na OP-S 25 jeden ze zvonů.
Dnes jsou vnější stěny natřeny černou barvou. Tento vzhled maskování odpovídá realitě roku 1938.
op26let01.jpg op26let02.jpg op27let01.jpg
Sousední objekty těžkého opevnění OP-S 26 (dva snímky zleva) a OP-S 27.
s_op25let04.jpg    
Celkový pohled na objekty těžkého a lehkého opevnění.

    © KVH Opava