Klub vojenské historie Opava
OP-S 25 „U Trigonometru”

 

 

Okupace

Po obsazení pohraničí Němci kupodivu nevytrhli střílny hlavních zbraní, ale dokonce osadili chybějící zvony (nejen na OP-S 25, ale i na OP-S 28 a OP-S 29). Na místo levého se tak během roku 1939 dostal zvon nižší odolnosti z MO-S 17 „Štipky” a na pravou stranu z MO-S 14 „Juliánka”. Zachovány zůstaly i všechny překážky v okolí.

V prostoru Milostovic vzniklo totiž cvičiště umožňující výcvik německých jednotek ve zdolávání opevnění. Podle pramenů z Bundesarchivu v Koblenzi zde působila Říšská pracovní služba. K nejzajímavějším doloženým akcím uskutečněným v tomto prostoru patřilo pokusné bombardování pevnostních objektů německou Luftwaffe. Střemhlavý bombardér Junkers Ju-87 „Stuka” se snažil zasáhnout minimálně jeden lehký objekt vz. 37, ale také pěchotní srub OP-S 28 „Mezicestí”.

Jak je patrné z dochovaných snímků i z výpovědí milostovických pamětníků, přesto, že byl srub zbaven všech maskovacích prvků a naopak stropnice byla kvůli lepší zřetelnosti nabílena, navzdory bombardování za ideálních denních podmínek bez možnosti obranné palby, nebylo dosaženo ani jednoho zásahu pěchotního srubu, tím méně ani lehkých objektů. Zkušenosti z pokusného bombardování i z výcviku pěších jednotek (nejen zde, ale i v dalších částech čs. Pevnostního systému) ale byly později zúročeny např. při útoku na pevnostní linie v Belgii a Francii.

Zajímavé je, že podle všeho se s existencí milostovického ženijního cvičiště počítalo pouze dočasně. Způsob osazení zvonů na OP-S 25 totiž dosvědčuje, že se s jejich umístěním zde nepočítalo natrvalo. Byly totiž posazeny na nekvalitní cihlové podezdívky a místo betonové zálivky zasypány pískem (!). Zřejmě měly být později znovu vytaženy a při tomto způsobu „osazení“ by pak odpadl pracný odstřel ochranných křídel objektu. S likvidací cvičiště se již zřejmě dokonce začalo, neboť dodatečně osazený třetí zvon na OP-S 28 byl posléze zase vytažen a volně položen přes zvonovou šachtu, levý zvon byl pak vytržen, nicméně také zůstal na místě. Více se již pravděpodobně díky rychlému běhu události nestihlo.

    © KVH Opava