Klub vojenské historie Opava
OP-S 25 „U Trigonometru”

OP-S 25 před válkou

Začlenění do obrany Opavy

OP-S 25 „U Trigonometru” byl postaven jako první objekt 3. stavebního podúseku Milostovice Ženijního skupinového velitelství IV v Opavě ve III. odolnosti (tloušťka stropu 250 cm, čelní stěny 275 cm a ostatních stěn 125 cm) jako oboustranný, dvoukřídlý, dvouzvonový objekt, jehož úkolem bylo spolu se sousedním srubem OP-S 26 „Milostovice” uzavírat odbočku ze zmíněné silnice do Milostovic a spolu s druhým sousedem – OP-S 24 „Gelovo pole” – přehrazovat přehledné pole mezi Milostovicemi a Opavou.

s_op26his.jpg

Tomu odpovídala i výzbroj – obě střelecké místnosti byly vyzbrojeny kombinací zbraní L1 (protitankový kanón vz. 36 spřažený s těžkým kulometem vz. 37) a M (dvojče těžkých kulometů vz. 37), hlavní výzbroj pod betonem byla doplněna čtveřicí zbraní N (lehký kulomet vz. 26) k ochraně hlavních střílen, týlu a vchodu. Srub byl postaven firmou Ing. Bohuslav Krýsa a spol., Moravská Ostrava (ke stavbě zadán 14.2.1938), velitelem Vojenského stavebního dozoru byl kpt. žen. ing. Zdeněk Ingriš, zástupcem por. žen. Fára, správci stavby por. stav. Karel Kramář a Karel Konopík.

Výstavba objektu

Firma převzala stavbu 21.2.1938 a betonáž proběhla ve dnech 2.5.-7.5.1938. Betonáři při ní do připraveného bednění ručně napěchovali 1807 m3 betonu, který po 28 dnech tuhnutí vykazoval pevnost v tlaku až 650 kg/cm2. Předepsaná norma 450 kg/cm2 tak byla s velkou rezervou splněna. Oba zvony AJN (pro pozorování a palbu lehkým kulometem vz. 26) – třístřílnový a čtyřstřílnový – odolnosti V (síla pancíře v úrovni střílen 30 cm) měly být vyrobeny Škodovými závody v Plzni s výrobními čísly 160 a 162 a dodány až v únoru 1939.

Příprava na obranu

V září 1938 byl srub stavebně dokončen, vyzbrojen zbraněmi L1 (výrobní čísla 199 a 200, zamontovány v září 1938) a M, nebyly však dodány lafety pro lehké kulomety. K dispozici bylo dostatečné množství munice (asi polovina dotace granátů do protitankových kanónů kanónu, tj. cca 1 200 kusů, asi 320 000 ks nábojů do těžkých kulometů a asi 80 000 ks do lehkých kulometů), nebyly ale dodány časované ruční granáty pro granátové skluzy. Rozvody vody (firma HYGIEA) a elektřiny (kromě elektroagregátu, instalace firma J. K. Rudolf, Plzeň) byly hotovy, filtroventilace byla 26.8.1938 zadána firmám RADIA (potrubí) a Janka (soustrojí). V provozu ale nebyla telefonní ústředna ani stanice zemní telegrafie, stejně jako i celá vnitřní spojovací síť, se kterou se počítalo až v roce 1939. Ve skladištích chyběly zásoby potravin i pohonných hmot. Překážkový systém kolem objektu byl hotov, prázdné zvonové šachty byly obloženy pytli s pískem a zastřešeny stříškami. Posádka objektu (velitel por. pěch. Vavřinec Vejmola) ze 14. roty (velitel kpt. pěch. Karel Krejčů) 4. praporu (pplk. pěch. Jakub Kovařík) IV. hraničářského pluku byla připravena k boji. Stejně tak i pěchotní sruby OP-S 26 „Milostovice” a OP-S 27 „Paletovo pole” byly, vzhledem k daným možnostem, v co možná největší míře připraveny k obraně. Na místech chybějících podlážek byly do pěchotních zvonů vyrobeny jejich dřevěné náhrady. Posádkám veleli – v OP-S 26 ppor. pěch. Arnošt Lizcman a v OP-S 27 por. pěch. Rudolf Škvrně. Jak je však známo, k boji díky Mnichovské dohodě nedošlo.

    © KVH Opava